10.000 nhân viên của BMW trên toàn thế giới có thể sẽ mất việc trong thời gian tới

Trịnh Vũ Tường

Thứ hai, ngày 22/06/2020 09:23 AM (GMT+7)

10.000 nhân viên của BMW trên toàn thế giới có thể sẽ mất việc trong thời gian tới

10.000 nhân viên của BMW trên toàn thế giới có thể sẽ mất việc trong thời gian tới

BMW đứng trước nguy cơ sa thải quy mô chưa từng có tiền lệ.