VN-INDEX

1,218.08 +15.26 (+1.27%)

Cập nhật lúc: 14:14:43 28/06

Xem bảng giá

Số lượng CP Tăng, Giảm, Không đổi

Phân bổ dòng tiền

Giá trị (tỷ đồng)

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 12,182
KL NN mua (CP) 36,663,400
KLGD (CP) 503,200,789
KL NN bán (CP) 30,865,500
Biểu đồ
Giá/KL
+/-
DQC

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Xem BCTCXem PTKT

23.75

317,300 CP

+1.55

+6.98%

DBC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Xem BCTCXem PTKT

20.80

2,547,100 CP

+1.35

+6.94%

DPG

Công ty Cổ phần Đạt Phương

Xem BCTCXem PTKT

52.40

788,700 CP

+3.40

+6.94%

BCG

Công ty Cổ phần Bamboo Capital

Xem BCTCXem PTKT

15.55

4,399,200 CP

+1.00

+6.87%

VIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Xem BCTCXem PTKT

22.10

1,729,500 CP

+1.40

+6.76%

BID

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Xem BCTCXem PTKT

33.75

2,098,000 CP

+2.00

+6.30%

DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Xem BCTCXem PTKT

38.10

6,909,100 CP

+2.00

+5.54%

CTG

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

Xem BCTCXem PTKT

27.00

7,935,700 CP

+1.40

+5.47%

STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Xem BCTCXem PTKT

22.65

23,382,200 CP

+1.15

+5.35%

VPB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng

Xem BCTCXem PTKT

30.20

11,155,700 CP

+1.30

+4.50%