VN-INDEX

1,208.95 +6.13 (+0.51%)

Cập nhật lúc: 13:04:30 28/06

Xem bảng giá

Số lượng CP Tăng, Giảm, Không đổi

Phân bổ dòng tiền

Giá trị (tỷ đồng)

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 6,961
KL NN mua (CP) 19,406,100
KLGD (CP) 299,445,489
KL NN bán (CP) 20,769,500
Biểu đồ
Giá/KL
+/-
DBC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Xem BCTCXem PTKT

20.80

2,534,900 CP

+1.35

+6.94%

VOS

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Xem BCTCXem PTKT

17.75

4,499,900 CP

+1.10

+6.61%

VIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Xem BCTCXem PTKT

21.95

1,224,800 CP

+1.25

+6.04%

FRT

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Xem BCTCXem PTKT

94.20

1,390,800 CP

+5.20

+5.84%

DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Xem BCTCXem PTKT

37.90

3,924,900 CP

+1.80

+4.99%

MIG

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội

Xem BCTCXem PTKT

26.55

1,034,800 CP

+1.15

+4.53%

BCG

Công ty Cổ phần Bamboo Capital

Xem BCTCXem PTKT

15.20

2,548,900 CP

+0.65

+4.47%

BAF

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Xem BCTCXem PTKT

34.15

2,071,700 CP

+1.45

+4.43%

STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Xem BCTCXem PTKT

22.40

10,354,800 CP

+0.90

+4.19%

VSH

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Xem BCTCXem PTKT

45.70

190,200 CP

+1.80

+4.10%