24hmoney

VN-INDEX

1,329.65 +4.66 (+0.35%)

Cập nhật lúc: 11:32:05 28/09

Số mã tăng: 163

(Số mã trần: 5)

Số mã giảm: 208

(Số mã sàn: 11)

Số mã giữ giá: 52

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 10,574
KL NN mua (CP) 17,993,600
KLGD (CP) 384,792,953
KL NN bán (CP) 11,537,000

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
PVD 22.25 +1.45 +6.97%
CNG 35.40 +2.30 +6.95%
PGC 24.85 +1.60 +6.88%
GSP 15.85 +0.85 +5.67%
GAS 94.60 +4.60 +5.11%
HTI 18.90 +0.75 +4.13%
BMI 39.05 +1.45 +3.86%
VOS 22.45 +0.80 +3.70%
MSN 139.90 +4.90 +3.63%
PVT 23.20 +0.80 +3.57%