24hmoney

UPCOM

98.07 -0.30 (-0.30%)

Cập nhật lúc: 15:10:13 24/09

Số mã tăng: 217

(Số mã trần: 88)

Số mã giảm: 234

(Số mã sàn: 30)

Số mã giữ giá: 64

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 2,036
KL NN mua (CP) 681,340
KLGD (CP) 168,639,990
KL NN bán (CP) 688,880

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
SSH 108.90 +2.40 +2.25%
KLB 24.30 +0.50 +2.10%
ABB 22.00 +0.40 +1.85%
NAB 21.10 +0.30 +1.44%
MVC 15.40 +0.20 +1.32%
VAB 18.00 +0.20 +1.12%
BVB 22.00 +0.20 +0.92%
QTP 16.50 +0.10 +0.61%
ACV 84.90 +0.10 +0.12%