HNX-INDEX

275.93 -1.25 (-0.45%)

Cập nhật lúc: 15:10:03 24/06

Xem bảng giá

Số lượng CP Tăng, Giảm, Không đổi

Phân bổ dòng tiền

Giá trị (tỷ đồng)

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 1,172
KL NN mua (CP) 1,653,220
KLGD (CP) 59,723,656
KL NN bán (CP) 271,700
Biểu đồ
Giá/KL
+/-
CTB

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Xem BCTCXem PTKT

24.10

500 CP

+1.50

+6.64%

BNA

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Xem BCTCXem PTKT

19.90

188,900 CP

+1.10

+5.85%

VC2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

Xem BCTCXem PTKT

23.50

74,300 CP

+0.50

+2.17%

DTD

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Xem BCTCXem PTKT

21.70

228,800 CP

+0.40

+1.88%

BVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Xem BCTCXem PTKT

18.10

64,600 CP

+0.20

+1.12%

IPA

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A

Xem BCTCXem PTKT

18.30

372,000 CP

+0.20

+1.10%

PLC

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-Công ty Cổ phần

Xem BCTCXem PTKT

23.60

217,200 CP

+0.20

+0.85%

SCG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

Xem BCTCXem PTKT

68.40

531,400 CP

+0.50

+0.74%

THD

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Xem BCTCXem PTKT

57.00

247,300 CP

+0.40

+0.71%

KSF

Công ty cổ phần Tập đoàn KSFINANCE

Xem BCTCXem PTKT

86.50

94,400 CP

+0.60

+0.70%