24hmoney

VN30F2108

1,487.10 +16.20 (+1.10%)

Cập nhật lúc: 14:46:04 05/08

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 19/08/2021
KL NN mua (HĐ) 1,385
OI 39,333
KLGD (HĐ) 249,064
KL NN bán (HĐ) 1,206
Basis -1.27
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm