24hmoney

VN30F2106

1,271.40 -0.80 (-0.06%)

Cập nhật lúc: 14:46:04 13/04

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 17/06/2021
KL NN mua (HĐ) 0
OI 430
KLGD (HĐ) 254
KL NN bán (HĐ) 0
Basis -6.73
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm