24hmoney

VN30F2105

1,271.00 -1.50 (-0.12%)

Cập nhật lúc: 14:46:04 13/04

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 20/05/2021
KL NN mua (HĐ) 1,482
OI 1,542
KLGD (HĐ) 5,244
KL NN bán (HĐ) 1,827
Basis -7.13
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm