24hmoney

VN30F2104

1,271.00 -3.60 (-0.28%)

Cập nhật lúc: 14:46:04 13/04

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 15/04/2021
KL NN mua (HĐ) 2,616
OI 30,614
KLGD (HĐ) 190,047
KL NN bán (HĐ) 1,927
Basis -7.13
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm